Le Thi Hoang Duyen

Manager - PG Management

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Lê Thị Hoàng Duyên là một chuyên gia quản lý sự kiện và quảng cáo với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực và vị trí quan trọng. Hiện tại, cô đang là Manager – PG Management tại SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation, với thời gian làm việc từ tháng 7 năm 2022. Tại đây, cô đã thể hiện khả năng quản lý sự kiện và quản lý tổ chức chuyên nghiệp, đóng góp vào sự thành công của các hoạt động quảng cáo và tiếp thị.

Trước đó, Duyên đã có nhiều kinh nghiệm quan trọng tại các công ty danh tiếng. Cô từng là City Leader tại JTI (Japan Tobacco International) trong 6 năm, Project Leader tại BPRO CO., LTD và Diageo Vietnam Limited Vendor, Area Team Leader tại BPRO CO., LTD và Philip Morris International’s Vendor, Buyer Executive tại 123.VN thuộc VNG Corporation, và Assistant HR Manager tại Yeah1 – Super Star Corp.

Với khả năng quản lý sự kiện, quảng cáo và tư duy sáng tạo, Lê Thị Hoàng Duyên đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu và tăng cường tương tác với khách hàng. Cô là người lãnh đạo có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộ về việc quản lý sự kiện và tiếp thị trong môi trường kinh doanh đa dạng và thay đổi.