Lê Văn Hoà

Beyond Lager Beer Business Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Lê Văn Hoà, một chuyên gia hàng đầu về quản lý thương hiệu và kinh doanh, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực này. Hiện tại, anh đang là Beyond Lager Beer Business Manager tại The HEINEKEN Company từ tháng 1 năm 2021 đến nay, nơi anh thực hiện quản lý và phát triển kế hoạch kinh doanh cho loại sản phẩm Lager Beer.

Trước đó, Hoà đã từng giữ các vị trí quan trọng tại Heineken Vietnam Brewery, bao gồm Senior Brand Manager. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại The HEINEKEN Company với vai trò Brand Manager.

Anh cũng đã làm việc tại Unilever với các vị trí như Brand Manager và Assistant Brand Manager. Trước khi tham gia vào lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, anh từng là Marketing Assistant tại ROHTO Pharmaceutical Vietnam Co., Ltd.

Với sự am hiểu sâu rộ về quản lý thương hiệu và kinh doanh, Lê Văn Hoà đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu Lager Beer của The HEINEKEN Company trong thời gian qua.