Liêm Nguyễn Thanh

Financial Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Liêm Nguyễn Thanh là một chuyên gia tài chính hàng đầu với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và quản lý tại các doanh nghiệp hàng đầu.

Hiện tại, Anh đang giữ vị trí Group Finance Director tại PNJ Group, nơi anh có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của tập đoàn. Anh đã chứng minh khả năng quản lý tài chính xuất sắc thông qua việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của tập đoàn.

Trước đó, Anh đã có thời gian dài làm việc tại PNJ với vị trí Financial Manager, nơi anh đã thể hiện khả năng quản lý tài chính và sự hiểu biết sâu rộng về ngành công nghiệp bán lẻ và tài chính doanh nghiệp.

Anh cũng tích luỹ kinh nghiệm quan trọng tại SPCC (CT&D/Phu My Hung Group), nơi anh đã đảm nhận vị trí Finance Manager và Assistant to Director. Anh đã có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính cho các dự án phát triển bất động sản và định hướng chiến lược phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn.

Với khả năng phân tích sâu rộng về tài chính doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý đa dạng, Liêm Nguyễn Thanh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tài chính và thúc đẩy sự phát triển bền vững của PNJ Group.