Lim Philip

Commercial Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Lim Philip, một nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực Kinh doanh và Thương mại, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Groupe SEB Vietnam Joint Stock Company. Anh đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm đáng chú ý trong ngành Công nghiệp và Dịch vụ. Hiện anh đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thương mại tại Groupe SEB Vietnam kể từ tháng 7 năm 2020.

Trước đó, anh Lim Philip đã giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Philips Personal Health và Philips Vietnam Limited. Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường và khả năng lãnh đạo xuất sắc, anh đã đạt được nhiều thành công quan trọng trong việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Với danh tiếng và kinh nghiệm đa dạng, anh Lim Philip đã tạo dấu ấn đáng kể trong ngành và góp phần quan trọng vào sự thành công của Groupe SEB Vietnam và các doanh nghiệp khác mà anh từng làm việc.