Linh Lo

Senior Strategy Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn 5 năm trong ngành truyền thông và chiến lược, chị Linh đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Hiện tại, chị đang là Giám đốc Chiến lược cấp cao tại Dentsu Creative từ tháng 3 năm 2023 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 6 tháng.

Trước đó, chị đã làm việc tại Dentsu Creative với vị trí Quản lý Chiến lược và Chiến lược cấp cao. Chị cũng đã có thời gian tại The Purpose Group với vị trí Kế hoạch Chiến lược.

Với khả năng phân tích sâu rộ và tầm nhìn chiến lược, chị Linh đã đưa ra các chiến lược quảng cáo đột phá, giúp thúc đẩy mục tiêu kinh doanh và tạo giá trị thực sự cho khách hàng. Sự kiên nhẫn và khả năng làm việc nhóm của chị đã đóng góp quan trọng vào thành công của Dentsu Creative và các công ty trước đó.