Linh Pham

Tax Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Linh Pham là một chuyên gia về quản lý thuế với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và thuế tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Hiện tại, Linh Pham đang làm việc tại Shopee Vietnam, một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam, với vị trí Tax Manager.

Với hơn 4 năm kinh nghiệm tại Shopee, Linh Pham đã đóng góp đáng kể vào quá trình quản lý và tối ưu hóa các vấn đề liên quan đến thuế trong môi trường thương mại điện tử phức tạp.

Trước khi gia nhập Shopee, Linh Pham đã từng làm việc tại Country Garden Vietnam với vị trí Deputy Tax Manager, và tại PHU MY HUNG CORPORATION với vị trí Tax Supervisor. Trong thời gian làm việc tại các công ty này, cô đã có kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động thuế.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực doanh nghiệp, Linh Pham cũng có kinh nghiệm từ các vị trí tư vấn thuế tại Deloitte Vietnam Tax. Cô từng là Senior tax consultant tại Deloitte, có trách nhiệm cung cấp giải pháp và tư vấn thuế cho các doanh nghiệp đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Linh Pham đã làm việc tại Maritime Bank với vị trí Intern, giúp cô tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực quản lý thuế và tài chính, Linh Pham đã và đang đóng góp quan trọng vào việc phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh của Shopee Vietnam và các doanh nghiệp trước đó.