Loan Cao

Chief Financial Officer

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Loan Cao là một Chủ tịch Tài chính (Chief Financial Officer) tại công ty BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 1 năm 2023 đến nay. Trước đó, chị đã giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp (Head Of Corporate Finance) tại công ty này từ tháng 2 năm 2022.

Chị Loan có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam, nơi chị giữ các vị trí cao cấp như Senior Manager và Assurance Supervisor. Chị có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.

Với sự chuyên nghiệp và tận tâm với công việc, chị Loan Cao đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển và thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) thông qua vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp.