Lộc Lê

Brand Creative Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Lộc Lê là Brand Creative Manager tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 1 năm 2023 đến nay. Anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực sáng tạo và tiếp thị.

Trước đó, anh đã là Creative Lead tại Leo Burnett và Senior Creative Specialist tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.). Anh cũng từng làm việc tại Toong với vai trò Senior Marketing Executive.

Anh Lộc cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và xuất bản với các vị trí như Editor tại Sun Flower Media, Assistant Editor tại Ray Media, Content Executive tại Multitouch Media và Columnist tại News.zing.vn.

Với sự sáng tạo và tâm huyết trong công việc, anh Lộc đang góp phần làm nên thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) và mang đến những giải pháp tiếp thị đột phá cho thương hiệu.