Luân Phan

Key Account Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Luân Phan là một Quản lý Kinh doanh Quốc gia (National Key Account Manager) tại công ty BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 3 năm 2023 đến nay. Trước đó, anh có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty lớn như Unilever, Nestlé, Fonterra và USAID.

Anh Luân đã đảm nhận các vị trí quan trọng như Ecommerce Category & Shopper Marketing Assistant Manager tại Unilever, eCommerce Executive tại Nestlé và Sales Trainee cùng với vai trò Nhân sự tại Fonterra.

Với kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý kinh doanh, anh đang góp phần tích cực vào sự phát triển và thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) thông qua vai trò Quản lý Kinh doanh Quốc gia.