Mai Nguyễn

Senior Account Director

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn chín năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài khoản và tiếp thị, Mai Nguyễn đã xây dựng cho mình một hành trình chuyên nghiệp đáng chú ý. Hiện tại, cô đang là Giám đốc Quản lý Tài khoản cấp cao tại Dentsu Vietnam từ tháng 6 năm 2014 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 9 năm 3 tháng.

Với khả năng tư duy chiến lược và quản lý tài khoản, Mai Nguyễn đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả cho Dentsu Vietnam và các khách hàng của công ty.

Trong suốt thời gian làm việc tại Dentsu Vietnam, cô đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường tương đối phức tạp của ngành truyền thông. Mai Nguyễn là một phần quan trọng trong sự thành công và phát triển của công ty.