Max Rummert

Chief Financial Officer

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Max Rummert hiện đang đảm nhiệm vai trò CFO (Chief Financial Officer) tại Bayer Vietnam. Với hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty, anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc quản lý và phát triển các dự án tại Bayer.

Trước đó, anh đã từng làm việc với nhiều công ty danh tiếng, như Are You Closer? làm App-Entwickler, Deutsche Bank với vai trò (Senior) Consultant. Anh cũng từng làm Thực tập sinh ngân hàng tại Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA và sau đó trở thành Thợ làm thuê ngân hàng tại cùng công ty.

Anh Max Rummert có kỹ năng tài chính và quản lý dự án sâu sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của Bayer Vietnam trong ngành công nghiệp dược phẩm.