Minh Nguyen

Internal Audit Director

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Minh Nguyen là một chuyên gia kiểm toán và quản lý nội bộ với hơn 15 năm kinh nghiệm đa dạng trong ngành công nghiệp và các vị trí quan trọng. Hiện tại, anh đang là Internal Audit Director tại SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation, với vai trò này từ tháng 7 năm 2019. Trong vị trí này, anh đã thể hiện tài năng quản lý nội bộ và khả năng phân tích sâu rộ, giúp đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh.

Trước đó, Minh đã có nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn danh tiếng. Anh từng là Country Ethics & Compliance Manager tại GSK, Operations Finance & Business Performance Manager, Operations Finance Manager, và Country Internal Audit Manager tại SABMiller. Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại KPMG Ireland với vị trí Audit Senior.

Với khả năng phân tích sâu rộ và hiểu biết rộng rãi về quản lý nội bộ và kiểm toán, Minh đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của các tổ chức mà anh từng công tác. Anh là một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và hiểu biết vững vàng về quản lý rủi ro và tuân thủ trong môi trường kinh doanh đa dạng và thay đổi.