My Đặng

Marketing Campaign Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị My Đặng là một Marketing Campaign Manager (Growth) tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Trước đó, chị đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty và tổ chức uy tín.

Chị đã từng làm việc tại Garena trong lĩnh vực Quản lý Tiếp thị Trò chơi, làm việc tại Uber với vai trò Senior Marketing Associate. Chị cũng từng là Team Leader tại Sponsors for Educational Opportunity – Vietnam và là Thực tập sinh trong lĩnh vực Strategic Branding tại Philip Morris International.

Trong quá khứ, chị My còn từng là Project Manager tại chương trình Global Citizen Summer Camp 2014 của tổ chức AIESEC và là Marketing Manager tại chương trình SUN Summer Camp của AIESEC.

Với kinh nghiệm và tay nghề chuyên nghiệp, chị My hiện đang đóng góp tích cực vào việc phát triển và thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) trong vai trò Marketing Campaign Manager.