Nga Mai

Customer Experience and Sales Capacity Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Nga Mai là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng và quản lý doanh số bán hàng. Hiện tại, cô đang đảm nhận vị trí Customer Experience and Sales Capacity Manager tại PNJ Group, nơi cô đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và quản lý các chiến lược để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng bán hàng.

Trước khi gia nhập PNJ Group, Nga Mai đã có một quá trình làm việc đa dạng và phong phú tại nhiều công ty lớn. Tại Wall Street English, cô đã giữ vị trí Communication and Event Manager và đã tham gia tổ chức các sự kiện và quản lý thông tin liên quan đến thương hiệu.

Tại Prudential Vietnam Assurance Private Ltd., Nga Mai đã giữ vị trí Acting Business Activation & Communication Manager, đảm nhận vai trò quản lý và phát triển chiến dịch kích hoạt kinh doanh cũng như quản lý giao tiếp và thông tin liên quan đến công ty.

Với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, quản lý doanh số bán hàng và quản lý sự kiện, Nga Mai đã tích luỹ được những kiến thức sâu rộ và kỹ năng chuyên nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ với khách hàng.