Ngân Nguyễn

Associate Social Media Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Ngân Nguyễn, một chuyên gia truyền thông xã hội nhiệt huyết, đã tích lũy hơn 5 năm kinh nghiệm đa dạng. Hiện tại, cô đang là Associate Social Media Manager tại Hakuhodo in Vietnam kể từ tháng 1 năm 2023 đến nay, nơi cô đã thể hiện khả năng quản lý dự án và sáng tạo chiến dịch truyền thông độc đáo.

Trước đó, Ngân từng giữ vị trí Social Supervisor tại Hakuhodo in Vietnam trong 11 tháng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Cô cũng có kinh nghiệm làm việc tại Isobar, từ Social Supervisor – Team leader đến Senior Social Executive – Team leader và Social Executive.

Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò Account Executive Intern tại April+ và Community Manager Intern tại MullenLowe Group. Ngoài ra, Ngân còn tham gia Đội Cộng Tác Viên với tư cách là người đóng góp tích cực.

Sự nhiệt huyết và sự chuyên nghiệp trong cách Ngân Nguyễn tiếp cận truyền thông xã hội đã góp phần xây dựng thương hiệu và tạo ấn tượng sâu sắc trong ngành truyền thông.