Nguyễn Anh Đức

Revenue Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Anh Đức, một chuyên gia hàng đầu về tăng trưởng doanh thu và phân tích thương mại, đã tích luỹ hơn 3 năm 4 tháng kinh nghiệm đa dạng trong ngành đồ uống. Hiện tại, anh đang là Head Commercial Excellence tại The HEINEKEN Company từ tháng 6 năm 2023 đến nay, nơi anh chịu trách nhiệm định hình và thúc đẩy sự xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.

Trước đó, Anh Đức từng giữ vị trí Revenue Manager tại HEINEKEN từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, thể hiện khả năng quản lý tăng trưởng doanh thu một cách xuất sắc.

Anh cũng đã làm việc tại Coca Cola Beverages Vietnam Ltd. với các vị trí như RGM Manager, Senior Financial Analyst, và Business Analyst-Commercial and Sales. Anh còn có kinh nghiệm làm việc tại The Institute of Chartered Accountants in Australia với tư cách là Student Brand Champ và tại Swinburne University of Technology với vai trò PASS Leader. Với sự thông thạo về tài chính và phân tích thương mại, Nguyễn Anh Đức đã đóng góp vào việc tăng trưởng doanh thu và phát triển trong ngành đồ uống.