Nguyễn Bảo Thái

Experienced Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Bảo Thái, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chuyển giá, đã tích luỹ hơn 9 năm kinh nghiệm ấn tượng. Hiện anh đang giữ vị trí Experienced Manager – Transfer Pricing tại Grant Thornton Vietnam kể từ tháng 4 năm 2014. Với kiến thức sâu rộng và tầm nhìn chiến lược về quy trình Chuyển giá, anh Thái đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định tài chính cho các doanh nghiệp.

Anh cũng đã tích luỹ kinh nghiệm tại các tập đoàn danh tiếng như PwC Vietnam với vị trí Senior Consultant – Transfer Pricing division, Nexia ACPA Auditing & Consulting với tư cách là Experienced Manager – Transfer Pricing, và KPMG với vị trí Experienced Senior – Transfer Pricing division.

Với khả năng phân tích sâu rộng, am hiểu về hệ thống quy trình Chuyển giá và kinh nghiệm đa dạng, Nguyễn Bảo Thái đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.