Nguyễn Cảnh Hoàng

Project Manager / Electrical Motor Design Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Cảnh Hoàng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Dự án và Thiết kế Động cơ Điện, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Groupe SEB. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh đã đạt được nhiều thành công ấn tượng.

Hiện tại, anh đang giữ vị trí Quản lý Dự án và Thiết kế Động cơ Điện tại Groupe SEB kể từ tháng 6 năm 2019. Trước đó, anh từng giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp hàng đầu như Wembley Medical Factory JSC với vị trí Lãnh đạo Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và Kỹ thuật, Huu Toan Group với vị trí Trưởng nhóm Kỹ thuật.

Anh đã tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong ngành Công nghiệp và Nghiên cứu Khoa học thông qua việc làm việc tại Bach Khoa University (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM). Với khả năng lãnh đạo và kiến thức chuyên môn, Nguyễn Cảnh Hoàng đã tạo dấu ấn trong ngành và góp phần quan trọng vào sự thành công của Groupe SEB và các doanh nghiệp khác.