Nguyễn Chí Trung

CEO & Managing Partner

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Chí Trung là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán tại Việt Nam. Với hơn 9 năm kinh nghiệm, anh đã đảm nhận vị trí Managing Partner tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 7 năm 2014 đến nay. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Chí Trung, Grant Thornton Vietnam đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Với tầm nhìn sâu rộng và kiến thức chuyên sâu, Nguyễn Chí Trung đã định hướng công ty đạt được những dự án quan trọng, giúp các doanh nghiệp thực hiện quản lý tài chính hiệu quả, tuân thủ các quy định và chuẩn mực quốc tế. Anh cũng đã thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ chuyên gia tài năng, tạo nên một môi trường làm việc động viên và sáng tạo.

Với những đóng góp xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sự phát triển bền vững của ngành kiểm toán tại Việt Nam, Nguyễn Chí Trung đã khẳng định vị thế của mình là một người lãnh đạo tài ba và đáng tin cậy trong cộng đồng doanh nghiệp.