Nguyễn Dịch Dũng

Audit Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Dũng là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán, với hơn 9 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện anh đang đảm nhiệm vai trò Audit Director tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 7 năm 2019. Với tầm nhìn chiến lược và kiến thức sâu rộng về quy trình kiểm toán, anh Dũng đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định cho các doanh nghiệp.

Trước đó, anh đã làm việc tại Grant Thornton Vietnam với vị trí Audit Manager trong suốt 5 năm, từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2019. Trước khi gia nhập Grant Thornton, anh cũng đã tích luỹ kinh nghiệm tại Nexia ACPA Auditing & Consulting với tư cách là Audit Manager.

Với sự tận tâm, am hiểu sâu rộng về quy trình kiểm toán và khả năng lãnh đạo xuất sắc, anh Dũng đã xây dựng cho mình một vị thế uy tín trong lĩnh vực và đóng góp quan trọng vào sự thành công của Grant Thornton Vietnam.