Nguyễn Diễm Phương

Strategic Planning Manager

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Diễm Phương, với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch chiến lược và tiếp thị, đã đạt được nhiều thành công đáng chú ý. Hiện tại, cô đang là Quản lý Kế hoạch Chiến lược tại Dentsu Alpha Vietnam từ tháng 5 năm 2013 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 10 năm 4 tháng.

Cô cũng có quá trình làm việc tại nhiều công ty và tổ chức khác nhau như Cau Tre JSC với vị trí Quản lý Thương hiệu, Merap Group với vị trí Quản lý Thương hiệu, Institute of Applied Marketing (I.A.M. Vietnam) với vị trí Trợ lý cho Trưởng phòng Nghiên cứu (I.A.M. Nghiên cứu Tiếp thị) và Tư vấn Tiếp thị (I.A.M. Chiến lược Tiếp thị), cùng với StormEye Creative Communication với vị trí Chuyên viên Quản lý Tài khoản cấp cao.

Với sự hiểu biết sâu sắc về kế hoạch chiến lược và khả năng quản lý tài năng, Nguyễn Diễm Phương đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả tại Dentsu Alpha Vietnam cũng như các tổ chức mà cô đã từng làm việc.