Nguyễn Hoàng Mai Khanh

Account Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Nguyễn Hoàng Mai Khanh, một chuyên gia quản lý tài khoản hàng đầu, đã tích luỹ hơn 6 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực truyền thông. Hiện tại, chị là Account Director tại Hakuhodo in Vietnam từ tháng 4 năm 2022 đến nay, nơi chị đã thể hiện khả năng quản lý tài khoản và tạo ra các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Trước đó, chị đã từng giữ các vị trí quan trọng tại Asatsu DK Vietnam, bao gồm Senior Account Manager và Account Manager. Tại đây, chị đã tham gia vào việc xây dựng và phát triển các chiến dịch truyền thông đầy sáng tạo.

Chị cũng từng làm việc tại Truong Doan Co., Ltd. với tư cách là Executive, thể hiện khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp. Với sự nhiệt huyết và sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận quản lý tài khoản, Nguyễn Hoàng Mai Khanh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực truyền thông.