Nguyễn Huệ Anh

Strategic planning manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Huệ Anh, một chuyên gia về kế hoạch chiến lược hàng đầu, đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng. Hiện tại, cô đang giữ vị trí Strategic Planning Manager tại Hakuhodo in Vietnam kể từ tháng 9 năm 2019 đến nay, nơi cô đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng định hình chiến dịch truyền thông độc đáo.

Trước đó, Huệ Anh từng giữ vị trí Senior Strategic Planner tại Hakuhodo in Vietnam trong 1 năm 3 tháng từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Cô cũng có kinh nghiệm làm việc tại DDB Group Vietnam, TBWA\Group Vietnam, Saatchi & Saatchi và Grey Group với vai trò Account Manager và Senior Account Executive.

Huệ Anh cũng đã từng là Account Executive tại WHITEMINT Co. Ltd., một nền tảng số về dịch vụ bất động sản. Với sự sáng tạo và tư duy chiến lược, Nguyễn Huệ Anh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong ngành truyền thông.