Nguyễn Kim Như

Head of Supply Chain Business Controllingat

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Phạm Kim Như, một chuyên gia hàng đầu về quản lý tài chính và cung ứng chuỗi, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực này. Hiện tại, chị là Head of Supply Chain Business Controlling tại The HEINEKEN Company kể từ tháng 11 năm 2019 đến nay, nơi chị thực hiện quản lý tài chính và chi phí trong chuỗi cung ứng.

Trước đó, Kim Như từng giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn danh tiếng, bao gồm Financial Reporting and Consolidation Manager tại British Airways và Audit and transformation Manager tại PwC. Chị cũng có kinh nghiệm làm việc tại PwC với tư cách là Senior Associate.

Như còn từng tham gia vào chương trình thực tập tại TOTAL, nơi cô đã tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong ngành. Với sự am hiểu sâu rộ về tài chính và kinh nghiệm rộng rãi trong việc quản lý cung ứng, Phạm Kim Như đã góp phần quan trọng vào việc duy trì hoạt động hiệu quả của The HEINEKEN Company và các doanh nghiệp khác trong thời gian qua.