Nguyễn Mai Anh

Controlling Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Nguyễn Mai Anh là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài chính và kiểm soát kinh doanh tại BASF Việt Nam. Với vai trò là Business Controller, chị có trách nhiệm quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất tài chính của công ty và hỗ trợ quản lý các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Chị Mai Anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc phân tích dữ liệu tài chính, dự báo và kiểm soát chi phí, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh cho công ty.

Với sự am hiểu sâu sắc về tài chính và quản lý kinh doanh, chị Nguyễn Mai Anh đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho BASF Việt Nam trong việc đạt được hiệu suất tài chính cao và bền vững trong hoạt động kinh doanh.