Nguyễn Mỹ Hạnh

Media Director

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, Nguyễn Mỹ Hạnh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp ấn tượng. Hiện tại, cô đang là Giám đốc Truyền thông tại Dentsu Vietnam từ năm 2007 đến nay.

Với sự hiểu biết sâu rộng về ngành truyền thông và khả năng lãnh đạo xuất sắc, Nguyễn Mỹ Hạnh đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông hiệu quả tại Dentsu Vietnam. Cô đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa thương hiệu và khách hàng thông qua các chiến dịch truyền thông đa dạng.

Với tư duy chiến lược và tinh thần sáng tạo, cô đã đảm bảo sự thành công trong việc quảng bá thương hiệu và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong ngành. Sự nỗ lực và cam kết của Nguyễn Mỹ Hạnh đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của Dentsu Vietnam.