Nguyễn Ngọc Thái

Sales Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Ngọc Thái là một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu hiệu suất và kỹ sư hóa học. Anh hiện đang làm việc tại BASF từ tháng 5 năm 2017 và đã tích lũy được hơn 6 năm kinh nghiệm tại công ty này. Trong suốt thời gian làm việc tại BASF, Thái đã đạt được nhiều thành tựu và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của bộ phận vật liệu hiệu suất.

Trước khi gia nhập BASF, Thái đã có thời gian làm việc tại News Engineering Co.,Ltd với tư cách là Senior Sales Engineer-Customer Service. Anh cũng từng là Chemical Engineer và Production Supervisor tại POSCO-VIETNAM LTD. CO, nơi anh tích luỹ thêm kinh nghiệm quan trọng về quản lý sản xuất và quá trình công nghiệp.

Nhờ có sự đa dạng trong kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, Nguyễn Ngọc Thái đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và đạt được thành công trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu tại BASF.