Nguyễn Thị Hoài Xuân

Business Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Nguyễn Thị Hoài Xuân là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý kinh doanh với hơn 25 năm kinh nghiệm đáng kính tại BASF. Hiện tại, chị đang làm việc tại công ty từ tháng 5 năm 1998 với tư cách là Business Manager.

Với vai trò quan trọng trong việc quản lý kinh doanh, chị đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho sự phát triển bền vững của BASF. Trong suốt hơn 25 năm làm việc tại công ty, chị đã đưa ra những chiến lược kinh doanh sáng suốt, giúp tăng cường doanh số bán hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và kỹ năng quản lý xuất sắc, chị Nguyễn Thị Hoài Xuân đã mang lại giá trị lớn cho BASF và góp phần vào thành công và ổn định của công ty trong suốt 25 năm làm việc tại đây.