Nguyễn Thị Phương Tâm

Manager, Client Management

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Thị Phương Tâm, hiện đang là Manager tại DKSH Vietnam, đã tích luỹ hơn 4 năm 5 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý và Phát triển kinh doanh. Anh gia nhập DKSH từ tháng 4 năm 2019 và đã tạo ra những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Trước khi tham gia DKSH, Tâm đã từng là Operations Executive và Purchasing Executive tại R.O. Mundipharma Pharmaceutical Pte Ltd tại HCMC. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại Laboratorios Recalcine S.A Rep. Office với vị trí Business Development Executive, thể hiện khả năng trong việc phát triển kinh doanh.

Tâm cũng đã có thời gian làm việc tại DKSH trước đó với vị trí Trade Promotion Executive, đóng góp vào việc thúc đẩy và quảng bá sản phẩm.

Kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm đa dạng, Nguyễn Thị Phương Tâm đã trở thành một Manager đáng tin cậy tại DKSH Vietnam, góp phần vào sự thành công và tăng trưởng của công ty.