Nguyễn Thị Xuân Hương

Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Thị Xuân Hương là một chuyên gia tài chính và kiểm toán với hơn 10 năm kinh nghiệm ấn tượng. Hiện chị đang giữ vị trí Director tại Grant Thornton Vietnam kể từ tháng 7 năm 2021. Dưới sự lãnh đạo của chị Hương, Grant Thornton Vietnam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.

Chị đã trải qua các giai đoạn quan trọng tại Grant Thornton Vietnam như Senior Manager (tháng 7 năm 2018 – tháng 6 năm 2021) và Manager (tháng 7 năm 2014 – tháng 6 năm 2018). Trước khi gia nhập Grant Thornton, chị từng là Manager tại Nexia ACPA Auditing & Consulting, Chief Accountant tại Pentago Design Co Ltd và Audit Senior tại RSM DTL Auditing.

Với kiến thức sâu rộng về quy trình tài chính và kiểm toán, khả năng lãnh đạo vượt trội và kinh nghiệm đa dạng, Nguyễn Thị Xuân Hương đã xây dựng một danh tiếng uy tín trong ngành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.