Nguyễn Thu Phương

Tax Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Nguyễn Thu Phương, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thuế và tài chính, đã tích luỹ hơn 14 năm kinh nghiệm đáng kể trong ngành. Chị hiện đang là Tax Director tại Grant Thornton Vietnam Limited kể từ tháng 7 năm 2018. Với vai trò này, chị đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các dự án tài chính và thuế quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

Trước khi trở thành Tax Director, chị đã từng giữ vị trí Tax Senior Manager tại Grant Thornton Vietnam Limited trong suốt 9 năm, kể từ tháng 7 năm 2014. Trước khi gia nhập Grant Thornton, chị đã tích luỹ kinh nghiệm làm việc tại Nexia ACPA Auditing & Consulting với vai trò Tax Manager.

Với kiến thức sâu rộng về hệ thống thuế Việt Nam và quốc tế, sự am hiểu về các thị trường và quy trình tài chính, Nguyễn Thu Phương đã xây dựng một danh tiếng vững chắc trong ngành và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.