Nguyễn Trân Châu

Director of client serivice

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng và quản lý tài khoản, Nguyễn Trân Châu đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp của mình. Hiện tại, chị là Giám đốc Dịch vụ Khách hàng tại Dentsu Vietnam từ tháng 3 năm 2016 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 7 năm 6 tháng.

Chị cũng đã có quá trình làm việc tại các công ty và tổ chức danh tiếng khác như DatVietVAC Group Holdings với vị trí Giám đốc Nhóm Khách hàng, DFM – Doan Gia Film Magic Ltd., Co. với vị trí Giám đốc Quản lý, JWT Viet Nam với vị trí Giám đốc Nhóm Tài khoản, BBDO Vietnam với vị trí Giám đốc Tài khoản, và Lowe Lintas and Partners với vị trí Giám đốc Tài khoản.

Với khả năng quản lý xuất sắc và sự hiểu biết sâu rộng về dịch vụ khách hàng, Nguyễn Trân Châu đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược tối ưu cho các dự án tại Dentsu Vietnam cũng như các tổ chức mà chị đã từng làm việc.