NGUYEN TRUONG SONG PHA

Head of New Business Development

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

NGUYEN TRUONG SONG PHA là một chuyên gia phát triển kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực quản lý, phát triển thương hiệu và kinh doanh. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh tại PNJ Group. Từ tháng 8 năm 2022 đến nay, Sơn Phá đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trước khi gia nhập PNJ Group, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, NGUYEN TRUONG SONG PHA đã làm việc tại GREENFEED GROUP (G Kitchen) với các vị trí quản lý khác nhau. Anh đã làm việc như Giám đốc Kinh doanh và Thương mại & Thương mại điện tử, tham gia vào việc phát triển và vận hành các hoạt động kinh doanh và thương mại điện tử tại công ty.

Trước đó, anh đã có kinh nghiệm làm việc tại GREENFEED GROUP và JAPFA với các vị trí quản lý khác nhau như Đại diện Giám đốc Marketing, Quản lý Thương hiệu cấp cao và Quản lý Thương hiệu cấp trung. Tại đây, anh đã tham gia vào việc xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, quản lý sản phẩm và thực hiện các hoạt động truyền thông và kích hoạt thương hiệu.

Anh cũng đã có thời gian làm việc tại VINAMILK, tập đoàn sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Tại đây, anh đã tham gia vào quá trình phát triển thương hiệu và quản lý sản phẩm, tích luỹ kinh nghiệm về quản lý thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

NGUYEN TRUONG SONG PHA đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển kinh doanh và thương hiệu từ các vị trí quản lý khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp. Anh có khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu và quản lý sản phẩm một cách hiệu quả.