NGUYEN VIEN

Environment Service Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Nguyen Vien là một chuyên gia với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng trong lĩnh vực quản lý môi trường và tuân thủ các quy trình an toàn và bền vững. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ Chủ nhiệm Dịch vụ Môi trường tại Intertek – một tổ chức đáng tin cậy chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận. Anh đã có hơn 1 năm 2 tháng kinh nghiệm làm việc tại Intertek tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trước khi gia nhập Intertek, Nguyen Vien từng giữ vị trí Quản lý Kiểm định và Chứng nhận tại IDFL Laboratory and Institute, với thời gian công tác kéo dài 2 năm 6 tháng. Tại đây, anh đã có nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn về kiểm định và chứng nhận đối với các sản phẩm.

Trước khi làm việc tại IDFL, Nguyen Vien đã là Kiểm duyệt viên Bền vững tại Control Union Certifications trong 4 năm 1 tháng. Với vai trò này, anh tham gia đánh giá và kiểm tra các hoạt động bền vững của các doanh nghiệp, đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn được thực hiện đúng đắn và bền vững với môi trường.

Trước đó, Nguyen Vien từng là Chủ nhiệm hành động Bền vững tại SAITEX INTERNATIONAL DONG NAI (VN) Ltd trong 1 năm 2 tháng. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại Strategic Marine với vị trí Cố vấn Tuân thủ HSE trong 1 năm 1 tháng, và là Chuyên gia HSE/QA tại Steinsvik trong 11 tháng.

Với sự chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, Nguyen Vien đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường làm việc an toàn và bền vững trong ngành công nghiệp. Anh luôn chú trọng đến việc đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững. Sự kinh nghiệm đa dạng của Nguyen Vien đã giúp anh có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về các vấn đề liên quan đến môi trường và an toàn, và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và cộng đồng mà anh đã và đang phục vụ.