Nguyễn Vĩnh Hà

Partner - Head of Advisory Services

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Nguyễn Vĩnh Hà, một người lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm ấn tượng. Chị hiện đang đảm nhiệm vị trí Head of Advisory Services tại Grant Thornton Vietnam Ltd. từ tháng 1 năm 2013. Với tầm nhìn chiến lược và kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp, chị Hà đã đóng góp mạnh mẽ vào việc cung cấp dịch vụ tư vấn tối ưu cho các doanh nghiệp.

Chị cũng là thành viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán công chứng Việt Nam (VACPA), thể hiện sự đóng góp và vai trò quan trọng của mình trong việc phát triển ngành kiểm toán tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Grant Thornton, chị từng giữ vị trí National Head of Audit & Assurance tại Grant Thornton. Sự đa dạng trong quá trình làm việc đã giúp chị Nguyễn Vĩnh Hà xây dựng danh tiếng là một người lãnh đạo tài ba, có tầm nhìn và khả năng lãnh đạo vượt trội trong ngành tài chính và kiểm toán.