Nhi Speake

New Business Activation (NBA) Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Nhi là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kinh doanh với tư cách là New Business Activation (NBA) Manager tại Bayer Crop Science. Hiện tại, chị đã làm việc tại công ty từ tháng 5 năm 2020.

Trước khi gia nhập Bayer, chị đã có một quãng thời gian dài làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Tại FMC Corporation, chị đã đảm nhận vai trò Brand Manager, có trách nhiệm quản lý và phát triển các thương hiệu.

Trước đó, chị đã có kinh nghiệm làm việc tại DuluxGroup với tư cách Marketing Manager, đảm bảo việc triển khai các chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Chị cũng đã làm việc tại 3M Vietnam với vai trò Marketing Specialist, đảm nhiệm việc phân tích thị trường và triển khai các chiến dịch tiếp thị.

Với sự tận tâm và kinh nghiệm đa dạng trong tiếp thị và phát triển kinh doanh, chị Nhi đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho Bayer trong việc triển khai và phát triển các dự án kinh doanh mới trong suốt 3 năm 4 tháng làm việc tại công ty.