Như Nguyễn

Brand manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Như Nguyễn là một chuyên gia về quản lý thương hiệu với sự nghiệp đa dạng và ấn tượng trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, chị đang là Bayer Brand Manager, vị trí mà chị đã đảm nhận từ tháng 6 năm 2021 và đã tích lũy 2 năm và 3 tháng kinh nghiệm.

Trước khi gia nhập Bayer, chị Như Nguyễn từng có những vị trí quan trọng khác nhau tại các công ty hàng đầu. Chị đã là Category Manager tại Corteva Agriscience, New Venture Lead tại DuPont, và Product Specialist tại Pfizer. Các vị trí trên đã giúp chị tích luỹ nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Ngoài ra, chị còn có kinh nghiệm làm việc tại Henkel với vị trí Assistant Brand Manager và East-West Seed với tư cách Crop Specialist.

Sự đa dạng và uy tín trong sự nghiệp của chị Như Nguyễn đã giúp chị trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý thương hiệu, và sự đóng góp của chị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của các công ty mà chị đã từng làm việc.