Pham Hieu

Deputy Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Phạm Hiếu là một chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Aeon Vietnam Co., Ltd. Hiện tại, ông đang giữ vị trí IT Deputy Manager – Application & System integration, đảm nhiệm vai trò quản lý ứng dụng và tích hợp hệ thống từ tháng 2 năm 2020.

Trước đó, ông có kinh nghiệm làm việc tại LumiTek jsc., nơi ông giữ vị trí Technical Manager trong 7 tháng từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018.

Tại Saigon VRG, Phạm Hiếu đã làm việc trong vị trí Administration Manager trong 7 năm từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 2 năm 2018. Ông có trách nhiệm quản lý vận hành và quản lý hệ thống Công nghệ thông tin cho công ty.

Phạm Hiếu có kỹ năng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu và Kinh doanh, và đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các dự án Công nghệ thông tin tại các công ty mà ông từng làm việc. Ông là một nhân viên đáng tin cậy và đầy nhiệt huyết trong công việc.