Phan Huệ

Regionnal Key Account Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Phan Huệ là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý khách hàng chiến lược với tư cách là National Key Account Lead tại Bayer. Hiện tại, chị đã làm việc tại công ty từ tháng 8 năm 2022.

Trước khi gia nhập Bayer, chị đã có một quãng thời gian dài làm việc trong lĩnh vực quản lý khách hàng chiến lược và đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Tại Boehringer Ingelheim, chị đã đảm nhận vai trò Regionnal Key Account Manager, có trách nhiệm quản lý và phát triển các khách hàng chiến lược, đạt được kết quả xuất sắc trong việc đẩy mạnh doanh số bán hàng và phát triển thị phần.

Trước đó, chị đã có kinh nghiệm làm việc tại Servier với tư cách Team Leader – Key Account và Key Account Specialist, đảm bảo chăm sóc và phát triển các khách hàng chiến lược.

Trong giai đoạn đầu nghề, chị đã làm việc tại Sanofi với tư cách Medical Sales Representative, làm việc chăm chỉ và giới thiệu các sản phẩm y tế chất lượng cho bác sĩ và khách hàng.

Với sự tận tâm và kinh nghiệm đa dạng trong quản lý khách hàng chiến lược, chị Phan Huệ đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho Bayer trong việc quản lý và phát triển các khách hàng quan trọng trong suốt 1 năm 1 tháng làm việc tại công ty.