Phillip Wray

Vice President

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Phillip Wray là một nhân vật nổi bật với hơn 4 thập kỷ kinh nghiệm đa dạng trong ngành y tế. Với tư cách là Vice President tại DKSH Healthcare từ năm 2017, anh đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự xuất hiện quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp y tế.

Trước khi gia nhập DKSH, anh đã làm việc tại nhiều tập đoàn uy tín như Euvipharm Pharmaceutical JSC, Abbott Vascular và Guidant, với các vị trí quản lý cao cấp. Sự đa dạng trong các lĩnh vực như quản lý, tiếp thị, và phát triển sản phẩm cho thấy khả năng đa năng và kiến thức sâu rộ của anh trong lĩnh vực y tế.

Anh cũng đã giữ các vị trí quản lý quan trọng tại i-Synergize Asia Pacific Pty Ltd, PharmaLink, Solvay Pharmaceuticals và Astra Pharmaceuticals, chứng minh tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo trong ngành y tế.