Phúc Tô

Finance Director

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Phúc Tô là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch, với hơn 8 năm kinh nghiệm quý báu tại nhiều tập đoàn danh tiếng. Hiện tại, anh đang làm việc tại Grab với nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Finance Director cum Head of Business Performance Management & Market Insights từ tháng 6 năm 2023 đến nay, Head of Strategy, FP&A and Organization Transformation từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Head of FP&A and Organization Transformation từ tháng 12 năm 2019 đến nay và Head of Financial Planning Analysis từ tháng 1 năm 2017 đến nay.

Trước khi gia nhập Grab, Phúc Tô đã tích luỹ kinh nghiệm đa dạng tại nhiều công ty danh tiếng, bao gồm Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. với chức vụ Head of Performance Management & Planning, Vietnam Eximbank với vị trí Manager – Strategic & Planning Department, Aussie với vai trò Mortgage Broker, và Standard Chartered Bank với tư cách Assistant Manager Wholesale Banking.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc và kiến thức sâu rộng về tài chính, Phúc Tô đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và tối ưu hoá các khía cạnh tài chính và kế hoạch cho các tập đoàn mà anh đã làm việc. Tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích dữ liệu và sự đổi mới của anh đã tạo ra những giá trị đáng kể trong lĩnh vực này, thúc đẩy sự phát triển bền vững và thành công của các doanh nghiệp.