Quan Nguyen

Supplier Management Deputy Manager - Food Safety & Quality

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Quan Nguyễn là một nhân viên xuất sắc và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà cung cấp và chất lượng thực phẩm tại Aeon Vietnam Co., Ltd. Ông đã làm việc tại công ty này trong 4 năm và 4 tháng và đang giữ vị trí Supplier Management Deputy Manager – Food Safety & Quality từ tháng 7 năm 2022.

Trước đó, Quan Nguyễn đã có 3 năm và 2 tháng kinh nghiệm làm việc tại Aeon Vietnam với vị trí Supplier Management Executive – Food Safety & Quality từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022.

Trong thời gian làm việc tại công ty Bel, ông đã giữ vị trí Quality Engineer trong 2 năm và 5 tháng. Công việc của ông tại đây tập trung vào quản lý chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đa dạng, Quan Nguyễn đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Ông là một nhân viên chất lượng, chịu trách nhiệm và có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận.