Quyên Nguyễn

Manager - Sales Management

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Quyên Nguyễn là một chuyên gia bán hàng hàng đầu với kinh nghiệm đa dạng và đáng kể. Hiện tại, chị đang làm việc tại BASF từ tháng 1 năm 2021 với tư cách là Manager – Sales Management và đã có hơn 2 năm 8 tháng kinh nghiệm làm việc tại công ty này.

Trước khi gia nhập BASF, Quyên đã giữ các vị trí quan trọng tại Behn Meyer Group với vai trò là Product Manager. Tiếp đó, chị đã chuyển đến MegaChem Limited và làm việc với vai trò Assistant Manager và Sales Executive, tích lũy kinh nghiệm trong việc quản lý sản phẩm và bán hàng.

Nhờ vào sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực bán hàng và kỹ năng quản lý xuất sắc, Quyên Nguyễn đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của BASF trong lĩnh vực bán hàng và quản lý doanh nghiệp.