Quyên Nguyễn

Account Director

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Quyên Nguyễn, với sự cam kết và kiến thức chuyên sâu về quản lý tài khoản, đã tạo dấu ấn trong ngành truyền thông. Hiện tại, cô là Giám đốc Tài khoản tại DENTSU AEGIS NETWORK VIETNAM.

Với khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp xuất sắc, Quyên đã dẫn dắt và thực hiện nhiều dự án quan trọng, góp phần tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ giữa khách hàng và công ty.

Cô cũng có khả năng phân tích thấu hiểu nhu cầu khách hàng và thiết kế chiến lược tiếp thị đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa dạng và phức tạp, Quyên đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của DENTSU AEGIS NETWORK VIETNAM.