Sinh Trần

Grower Marketing Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Sinh Trần là Grower Marketing Manager tại Bayer từ tháng 3 năm 2020 và đã có hơn 3 năm kinh nghiệm tại công ty này. Trước đó, anh đã giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực Marketing tại các công ty khác như Ngân Anh Company, Map Pacific Vietnam, Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí và ACP Co.ltd. Với sự am hiểu về lĩnh vực Marketing và kinh nghiệm đa dạng, anh Sinh Trần đã đóng góp tích cực vào việc phát triển và tăng cường thương hiệu của Bayer cũng như đạt được thành công trong công việc của mình.