Souriya Soukchaleun

Head of Task Force chez

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Souriya Soukchaleun là một chuyên gia lãnh đạo hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và điều hành. Hiện tại, ông đang là Head of Task Force tại MM Mega Market Vietnam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tư duy lãnh đạo sắc bén và khả năng quản lý tài nguyên, Souriya đã góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa hoạt động của MM Mega Market.

Trước khi tham gia MM Mega Market, Souriya đã có thời gian làm việc tại Annam Gourmet với vị trí Operation Manager. Tại đây, ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và kiến thức sâu rộ về quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng các quy trình được thực hiện hiệu quả và đáng tin cậy.

Kinh nghiệm của Souriya cũng bao gồm thời gian làm việc tại Big C Vietnam với nhiều vị trí quản lý khác nhau. Ông đã từng đảm nhận các vị trí như Supply Chain Director, Property Director, Task Force Director, Store Director, FMCG Floor Manager và FMCG Buyer. Souriya đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc thông qua việc quản lý thành công nhiều dự án và hoạt động kinh doanh quan trọng tại Big C Vietnam.

Souriya cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quốc tế thông qua việc làm việc tại các công ty đa quốc gia như Hewlett Packard và Sitel. Ông đã từng đảm nhận các vị trí như Help Desk Technician và Multimedia Manager, chứng tỏ khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng và đòi hỏi sự nắm bắt kỹ thuật cao.

Với tư duy lãnh đạo sắc bén, khả năng quản lý tài nguyên và kinh nghiệm đa dạng, Souriya Soukchaleun là một chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo. Ông đã đóng góp to lớn vào sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp mà ông đã từng làm việc.