Sửu Hoàng

Business manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Sửu Hoàng là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Kinh doanh với hơn 10 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Regional Business Manager tại công ty Avery Dennison, đảm nhiệm khu vực Myanmar, Singapore, Malaysia và Việt Nam từ tháng 1 năm 2019 đến nay, đã gắn bó với công ty trong 4 năm và 8 tháng.

Với tư cách là Regional Business Manager, anh Sửu Hoàng có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động kinh doanh trong các thị trường khu vực. Anh là người có khả năng phân tích sâu sắc và tư duy chiến lược, đồng thời đưa ra những quyết định mang tính đột phá để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.

Anh Sửu Hoàng là người có tầm nhìn rộng và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia và đa văn hóa. Với kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, anh đã đóng góp tích cực và giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị trường cho Avery Dennison tại các quốc gia trong khu vực.