Tamal Mazumder

Senior Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Tamal Mazumder là một chuyên gia tài chính với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Transfer Pricing tại các tổ chức uy tín. Hiện tại, anh đang làm việc tại PwC với vị trí Senior Manager tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Anh Mazumder bắt đầu sự nghiệp tại PwC với vị trí Assistant Manager tại Kolkata, Ấn Độ và đã tích luỹ được hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Transfer Pricing tại đây. Sau đó, anh chuyển đến Deloitte ở Penang, Malaysia và đảm nhận vị trí Assistant Manager. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú, anh Mazumder đã đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy hiệu suất và tuân thủ các quy định về Transfer Pricing cho các tổ chức mà anh từng làm việc.

Anh có khả năng phân tích sắc bén, hiểu biết vững vàng về quy định và chiến lược Transfer Pricing. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý đội nhóm, anh Mazumder đã góp phần quan trọng trong việc định hình và thực hiện các chiến lược Transfer Pricing hiệu quả cho tổ chức.