Tân Phạm

Digital Manager

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn bảy năm hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch và quản lý kỹ thuật số, Tân Phạm đã chứng minh khả năng và tài năng của mình. Hiện tại, anh đang là Quản lý Kỹ thuật số tại dentsu vietnam từ tháng 1 năm 2023 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 8 tháng. Trước đó, anh từng là Cộng tác viên Quản lý Kỹ thuật số từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023 và là Người lập kế hoạch Kỹ thuật số từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 tại cùng công ty.

Anh cũng có quá trình làm việc tại Wavemaker với các vị trí như Người lập kế hoạch Kỹ thuật số – Dựa trên Hiệu suất và Trưởng Phòng Kỹ thuật số cấp cao, cùng với vị trí Chuyên viên Kỹ thuật số cấp cao tại cùng công ty. Anh cũng từng là Người lãnh đạo Truyền thông Kết quả tại Chin Media và là Chuyên viên Truyền thông Kết quả tại cùng công ty.

Với sự am hiểu sâu sắc về kỹ thuật số và khả năng quản lý tài năng, Tân Phạm đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển và hiệu suất của các chiến dịch kỹ thuật số tại dentsu vietnam và các tổ chức mà anh đã từng làm việc.