thi viet nga nguyen

Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Thi Việt Nga Nguyễn là một quản lý kinh doanh có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Việt Nam. Với tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc, cô đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của công ty.

Thi Việt Nga Nguyễn đã bắt đầu sự nghiệp tại PwC từ tháng 5 năm 2005 và hiện tại đang làm việc tại vị trí Manager. Trong suốt thời gian làm việc tại PwC, cô đã tích luỹ được nhiều kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh vai trò quản lý chính, Thi Việt Nga Nguyễn cũng từng đảm nhiệm vị trí L&D Deputy Manager tại PwC Việt Nam trong tháng 5 năm 2005. Với sự kiên nhẫn và kỹ năng tổ chức, cô đã đóng góp vào việc phát triển các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực trong công ty.

Tổng cộng, sự nghiệp của Thi Việt Nga Nguyễn tại PwC Việt Nam đã là một hành trình đầy thành tựu và góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của công ty.